Anmälan och betalningspolicy

Prova-på och anmälan, hur funkar det?
I många av våra körer och ensembler får du prova på att vara med en gång och känna efter om kören är något för dig, innan du bestämmer om du vill fortsätta.
För att körledaren ska veta ungefär hur många som kommer vill vi gärna att du föranmäler dig till prova-på-gången genom att maila körledaren. Har du föranmält dig har du en garanterad plats, och du får också information om eventuella ändringar.
Efter prova-på-gången anmäler du dig definitivt till resten av terminen om du vill fortsätta. Anmälan gör du skriftligen på plats eller senare via mail. Vi behöver namn, adress och mailadress.

Redan medlem?
Är du redan medlem i någon av våra körer gäller inte prova på-gång på just den kören. Olika körer har olika regler för hur du återanmäler dig till nästa termin, kolla med din körledare!

Behöver jag göra inträdesprov?
För att delta i vissa av våra körer behöver du göra ett inträdesprov. Vilka krav som ställs och hur provet går till är olika från kör till kör. Läs mer under de olika körernas flikar, och maila respektive körledare för mer info.

Betalning När du anmält dig till en kör/kurs, får du faktura på avgiften via mail. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Minderåriga kursdeltagare
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi måste ställa in en kurs har du rätt att återfå kursavgift som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt
När du anmäler dig till en kurs via internet eller telefon, har du, enligt Distans- och hemförsäljnings-lagen, en ångerrätt på 14 dagar från det att du mottagit en bekräftelse på din anmälan. Du kan alltså återta din anmälan utan kostnad, om du gör det inom 14 dagar. Efter att ångerrätten löpt ut, är du skyldig att betala avgiften, även om du upptäcker att du inte kan vara med i kören/kursen så som du hade tänkt. Undantag görs vid sjukdom/skada som gör att du måste avbryta ditt deltagande helt. I det fallet kan du få tillbaka pengar motsvarande ej utnyttjad del av kursen (läkarintyg krävs). Undantag görs också om du flyttar till annan ort.

Annan frånvaro
Om du uteblir från ett eller flera kurstillfällen av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare, eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Sånglektioner
Vid avbokning senare än ett dygn innan lektionen måste du betala för lektionen, oavsett orsak till avbokningen.

Presentkort
Presentkort måste användas senast 6 månader efter utfärdat datum. Presentkortet kan användas som betalning eller delbetalning av sånglektion, köravgift eller kursavgift. Ett presentkort motsvarar 500 kr.