Notläsning online

Önskar du att du kunde sjunga avista, dvs direkt från noterna? Vill du fräscha upp dina gamla notläsningskunskaper? Kanske sjunger du mest på gehör, och vill kunna läsa litet noter för att kunna ta nästa steg i din utveckling som körsångare?

Kursen riktar sig särskilt till körsångare och andra med rösten som instrument. Vi träffas online via Zoom varannan torsdag och en lördag, och du får uppgifter att göra mellan träffarna.

Alla kan träna upp sin förmåga att känna igen musikaliska figurer i noterna och omsätta dem till klingande musik. Vi lyssnar, sjunger, klappar, läser och skriver noter. Kanske upptäcker du att det inte är så svårt som du trott, utan tvärtom riktigt kul!

För att få ut så mycket som möjligt av kursen, behöver du en dator, en stadig internetuppkoppling och möjlighet att använda Zoom. Viss datorvana är bra att ha. Har du inte använt Zoom förut, rekommenderar jag att du provar det innan du anmäler dig, så att du är säker på att det funkar för dig.

Välkommen med din anmälan till maria @ sangbolaget.com, senast 27/8. Skriv namn, adress, och om du vill gå nybörjar- eller fortsättningskursen. Hör av dig om du undrar något!

Kursen finns i tre nivåer:

Nybörjare: Här startar vi helt från början med hur notskrift ser ut och fungerar. Inga förkunskaper krävs, men det är bra om du har erfarenhet av att sjunga. Kursinnehåll: Tonnamn i G-klav och basklav, relativt gehör med tonsteg och handtecken, tonarter, notvärden, vanliga taktarter, musikalisk form, vanliga tecken på notplanet, enkel avistaläsning. Vi tittar på riktiga körnoter och lär oss vad allting betyder och hur vi kan dra nytta av det, även om vi inte läser avista flytande. Du får uppgifter att göra mellan träffarna.

Fortsättning: För dig som känner till tonernas namn, notvärden, vanliga tecken, och kan hänga med litet grann om du har noter framför dig. Kursinnehåll: Relativt gehör med tonsteg och handtecken, rytmläsning, avistaläsning, att känna igen intervall, ackord, vertikal notläsning, oregelbundna taktarter, tillfälliga förtecken. Vi tittar på riktiga körnoter och provar en metod för att ta oss an dem. Du får uppgifter att göra mellan träffarna.

Avancerad: För dig som redan läser noter, men vill bli bättre på gehör och avista-sång. Vi provar vertikal notläsning, att känna igen ackord, komposition och att skriva egna stämmor.