Notläsning online

Önskar du att du kunde sjunga avista, dvs direkt från noterna? Vill du fräscha upp dina gamla notläsningskunskaper? Kanske sjunger du mest på gehör, och vill kunna läsa litet noter för att kunna ta nästa steg i din utveckling som körsångare?

Kursen riktar sig särskilt till körsångare och andra med rösten som instrument. Vi träffas online via Zoom varannan torsdag, och du får uppgifter att göra mellan träffarna.

Alla kan träna upp sin förmåga att känna igen musikaliska figurer i noterna och omsätta dem till klingande musik. Vi lyssnar, sjunger, klappar, läser och skriver noter. Kanske upptäcker du att det inte är så svårt som du trott, utan tvärtom riktigt kul!

För att få ut så mycket som möjligt av kursen, behöver du en dator, en stadig internetuppkoppling och möjlighet att använda Zoom. Viss datorvana är bra att ha. Har du inte använt Zoom förut, rekommenderar jag att du provar det innan du anmäler dig, så att du är säker på att det funkar för dig.

Välkommen med din anmälan till maria @ sangbolaget.com. Skriv namn, adress, och vilken nivå det gäller. Hör av dig om du undrar något!

Kursen finns i tre nivåer.  Pedagogiken är inspirerad av Kódaly-metoden, där musikupplevelsen alltid står i centrum. På alla kurser får du skriftligt material att behålla.

Nybörjare: Här startar vi helt från början med hur notskrift ser ut och fungerar. Inga förkunskaper krävs. Du kan ha glädje av noterna även om du inte läser flytande! Vi utgår från musikupplevelsen, och undersöker hur det vi hör kan beskrivas i notbild.

Fortsättning: För dig som känner till tonernas namn, notvärden, vanliga tecken, och kan hänga med litet grann om du har noter framför dig. Vi tittar på riktiga körnoter och du får en metod för att ta dig an dem. Du får uppgifter att göra mellan träffarna.

Avancerad: För dig som redan läser noter, men vill bli bättre på gehör och avistasång. Vi provar också att göra egna stämmor, enkla arrangemang och att sätta ackord till en melodi. Du får uppgifter att göra mellan träffarna.